مدیریت آموزش و پرورش کاشان

دوشنبه ۱۳۹۶/۸/۲۹
سرپرست آموزش و پرورش کاشان در نواختن زنگ کتاب:جهل امروزی می‌خواهد دانش آموزان تک بعدی باشند و فقط به دنبال منافع مادی باشند
شنبه ۱۳۹۶/۸/۲۷
کارگاه آسیب شناسی اجتماعی فضای مجازی در دبیرستان سپیده کاشانی
شنبه ۱۳۹۶/۸/۲۷
آموزش و پرورش کاشان، رتبه اول هفته پژوهش استان اصفهان را کسب کرد
سه شنبه ۱۳۹۶/۸/۱۶
پاسداشت رابطان داناب آب در سد زاینده رود
سه شنبه ۱۳۹۶/۸/۱۶
50 درصد طرح های عمرانی آموزش و پرورش با مشارکت نیکوکاران بوده است
سه شنبه ۱۳۹۶/۸/۱۶
استان اصفهان نیازمند یک میلیون و 400 هزار متر مربع فضای آموزشی است
سه شنبه ۱۳۹۶/۸/۱۶
ایلام، میزبان دانش آموزان کاشان
یکشنبه ۱۳۹۶/۸/۱۴
گرامی داشت روز دانش آموز در مدارس کاشان
شنبه ۱۳۹۶/۸/۱۳
خروش دانش آموزان کاشانی در روز مبارزه با استکبار جهانی با تشییع پیکر شهید استکبار ستیز گره خورد
سه شنبه ۱۳۹۶/۸/۹
12 هزار دانش آموز در استان اصفهان، همیار طبیعت می شوند
شنبه ۱۳۹۶/۸/۶
44 هزار دانش آموز کاشانی به پای صندوقهای رای رفتند
شنبه ۱۳۹۶/۸/۶
کشوری به توسعه می رسد که شهروندان آن میل به پیشرفت داشته باشند
شنبه ۱۳۹۶/۸/۶
35 نفر از برگزیدگان پرسش مهر در کاشان تجلیل شدند
شنبه ۱۳۹۶/۸/۶
پرسش مهر ، سطح آگاهی و روحیه اعتماد به نفس دانش آموزان را بارور می کند
شنبه ۱۳۹۶/۸/۶
دیپلمات های هسته ای، منطق، مدارا و گفتگو را در مدرسه تمرین کرده اند
پنجشنبه ۱۳۹۶/۸/۴
دانش آموزان کاشانی در تمرین سراسری دموکراسی

سال ۱۳۹۶
فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند