مدیریت آموزش و پرورش کاشان

شنبه ۱۳۹۶/۶/۲۵
دانش آموز کاشانی، همراه با تیم ملی فوتسال راهی کشور چین شد
شنبه ۱۳۹۶/۶/۲۵
نشست شورای آموزش و پرورش شهرستان کاشان
سه شنبه ۱۳۹۶/۶/۲۱
یک فرهنگی کاشانی صاحب رتبه ممتاز حفظ قرآن کشور شد
دوشنبه ۱۳۹۶/۶/۱۳
معرفی پنج فرهنگی به عنوان کارمند نمونه شهرستان کاشان
یکشنبه ۱۳۹۶/۶/۱۲
موفقیت فرهنگیان کاشان در رقابت های کشوری معلمان تربیت بدنی
دوشنبه ۱۳۹۶/۶/۶
شورای آموزش وپرورش بخش برزک
شنبه ۱۳۹۶/۶/۴
صندوق تعاون دانش‌آموزان در شهرستان کاشان راه‌اندازی شود

سال ۱۳۹۶
فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند