مدیریت آموزش و پرورش کاشان

گشایش نمایشگاه قطره ای از دریا- دبیرستان خدیجه کبری(س)جشن قرآن- مدرسه شهید پروین صفاجشن روز پدر-دبیرستان صفاریتقدیر از دانش آموز هدیه دهناری برنده مسابقه بین المللی صلح کودکانمیثاق با شهدا در اولین روز هفته معلمجشن روز پدر- دبستان مسلم بن عقیلدیدار فرماندهان سپاه پاسداران به مناسبت هفته معلمتابلوی خاطره نویسی دبیران - دبیرستان ترکیان فرپانل وفات حضرت زینب سلام اله علیها - دبیرستان صدرا