مدیریت آموزش و پرورش کاشان

جشن شکوفه ها دبستان ولی عصر علیه السلامزنگ مهرومقاومت / دبیرستان امام خامنه ایآغاز سال تحصیلی - دبستان دیالمه قمصرآغاز نمازجماعت در مدارس- دبیرستان ابن سینااولین روز مهربانی - دبستان مدنی فین