مدیریت آموزش و پرورش کاشان

صبحگاه عاشقی- دبستان دخترانه طالبیان تجلیل از فرزندان رزمندگان مدافع حرم- دبستان  آیت اله سعیدیتقدیر از رتبه های برتر مسابقات قرآنی در سطح شهرستان- دیستان امام جواد(ع)تقدیر از دانش آموز نویسنده نامه به دبیرکل سازمان ملل متحد- دبستان گلهاهم دردی با هم وطنان زلزله زده کرمانشاه - دبیرستان دخترانه ابن سینادرسوگ خورشید - دبستان آیت اله مدنی فینهمدردی با هموطنان زلزله زده غرب کشور - دبستان پسرانه لاجوردی.