مدیریت آموزش و پرورش کاشان

آنچه که باید درباره

دبیرستان ماندگار امام خمینی بدانید ...

 اینجا کلیک کنید  

اطلاعیه مهم گردآوری اسناد ومدارک

درباره دبیرستان ماندگار امام خمینی (ره) کاشان

 

.مقام آوران رشته های ورزشی در سطح استان و کشور.دیدار با آیت اله امامی کاشانی - دبیرستان غیر دولتی اباذرروزهای بانشاط در دبستان غیر دولتی جنتمقام آوران میادین ورزشی در سطح استان وکشورگرامی داشت مقام امیر کبیر توسط دانش آموزان مدرسه امیر کبیر فین