مدیریت آموزش و پرورش کاشان

انتخابات شورای دانش آموزی در مدارس-متوسطه اول شاهدحضور آیت الله نمازی نماینده ولی فقیه و امام جمعه محترم کاشان در دبیرستان نمونه دولتی شهید مازوچیانتخابات اولیا و مربیان دبیرستان نوابی قمصرانتخابات شورای دانش آموزی مدرسه شهید الماسیپیاده روی دانش آموزان دبستان شاهد به مناسبت هفته بهداشت روانانتخابات شورای دانش آموزی - دبیرستان زرگرزاده