مدیریت آموزش و پرورش کاشان

کلاس جانور شناسی - دبستان قاضی طباطباییگرامیداشت هفته سلامت - دبستان علامه مجلسیصبحانه سلامت - دبستان پسرانه شاهد(امام رضا(ع)) تهران گردی- دبیرستان دخترانه امام رضا علیه السلام.نمابشگاه هفته مشاغل - هنرستان دستمالچی