مدیریت آموزش و پرورش کاشان

بازآفرینی روز غدیر- دبستان فخارجشن مهر و عاطفه / دبستان 14 معصوم (ع)یادواره شهدای فرهنگیگرامیداشت روز جهانی سالمند -دبستان صالحینجشن آغازین قرآن - دبستان سوزنچیآغاز طرح تحول سلامت دهان و دندان - دبستان واحدیطلوع مهر در دبیرستان محمودیهگرامیداشت هفته نیروی انتظامی - دبیرستان علامه فیض