مدیریت آموزش و پرورش کاشان

آگهی مزایده اجاره

مدیریت آموزش و پرورش كاشان در نظر دارد

ساختمان شماره سه این مدیریت واقع در خیابان غزنوی انتهای كوچه شهدای دانش آموز را  از طریق مزایده عمومی بصورت قراداد اجاره سه ساله واگذار نماید.

از متقاضیان تقاضا می شود حداكثر تا آخر وقت اداری روز شنبه مورخ 1/4/98 پیشنهاد خود را به كارشناسی حقوقی این مدیریت واقع در خیابان غزنوی تقاطع خیابان سپاه ارائه نمایند.

كسب مقام دوم جهانی مسابقات كیوكشی خانم مهلا نصیری زاده -مسابقات كیوكشین كاراته كشور ارمنستانجلسه کمیته سند تحول بنیادینتشکیل ستاد راهبری مدرسه محوریسومین جلسه شورای آموزش و پرورش کاشان با حضور فرماندار محترمجشن ستارگان -دبیرستان شهید ترکیان فرمراسم احیا و قرائت قرآن ماه مبارک رمضان ( با حضور دانش آموزان و فارغ التحصیلان )- دبیرستان محتشمیانس با قرآن کریم جزء سی ام توسط دانش آموزان  همراه با یادبود مدیر دبستان- دبستان شهید روحانیانتصاب جناب آقای زاهدی به سمت معاون پژوهش و برنامه ریزی آموزش  نیروی انسانی آموزش و پرورش دیدار مدیریت آموزش و پرورش کاشان با واحد بهداشت دهان و دندان معاونت بهداشتی کاشانضیافت افطاری جشن پایان سال دبستان سادات راوند با حضور امام جمعه محترم راوند جشن خواندن پایه اول دبستان شهید واحدپور با حضور مدیریت محترم اداره آموزش و پرورشجشن الفبا - دبستان فقیهجلسه مدیریت آموزش و پرورش با مسئول بهزیستیجلسه مدیریت آموزش و پرورش کاشان با مدیران هنرستان هاجلسه مدیریت و مسئولین آموزش و پرورش کاشان با مدیران کلیه مدارس شهرستان