مدیریت آموزش و پرورش کاشان

آنچه که باید درباره

دبیرستان ماندگار امام خمینی بدانید ...

 اینجا کلیک کنید  

اطلاعیه مهم گردآوری اسناد ومدارک

درباره دبیرستان ماندگار امام خمینی (ره) کاشان

 

نشست هماهنگی وبرنامه ریزی همایش روز ی به یاد دیروز در حضور حضرت آیت اله نمازیبازارچه خیریه - دبیرستان مازوچیجشن خودکار - دبستان وحدتمدرسه و تربیت دینی- دبستان آیت اله مدنی فین ..تشکیل اولین جلسه شورای آموزش و پرورش کاشان در فرمانداری با حضور مسؤولان شهرستان.گرامیداشت یاد و خاطره شهید مدافع حرم، پاسدار شهید مهدی دهقان یزدلی- دبیرستان شیخ فضل اله نوری